30 mrt 2019


Ik zie ik zie, wat jij niet ziet…

24 mei 2021

Psalm 104: 30-34

“Zend uw adem en zij worden geschapen,
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.
De luister van de HEER moge eeuwig duren,
laat de HEER zich verheugen in zijn werken.
Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft,
hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit.
Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef,
een lied voor mijn God zolang ik besta.
Moge mijn lofzang de HEER behagen,
zoals ik mijn vreugde vind in hem.”

Ik zie ik zie, wat jij niet ziet…
Soms vertellen mensen dat ze van God niet zoveel ervaren. Misschien herkent u of jij dat ook wel. Je wilt het wel, maar je ervaart en voelt God niet. Dat kan met allerlei dingen te maken hebben. Maar soms heeft er ook mee te maken dat we dingen niet opmerken. Niet goed zien.
In gesprek met mensen zie ik dat mensen eigenlijk vaak meer van God zien dan ze opmerken. “Het kost aandacht en tijd om waar we naar verlangen ook te kunnen ontvangen”, zegt ziekenhuispredikant Margriet van der Kooi. In de drukte van ons dagelijks leven, vinden we het vaak heel lastig om God op te merken.

Ze vertelt hoe de kerkvader Augustinus, de Heilige Geest ook wel de kus van God noemt. Het is een mooi beeld om zo over de Heilige Geest te spreken. Zo kun je in je leven niet alleen de klappen, maar ook de kussen ervaren. Die dingen waar je dankbaar voor bent. Je successen in je leven en in je werk, de dingen die goed gaan met je ouders of je kinderen, een goed herstel na een operatie, of het wonder van het nieuwe leven met een geboorte of in de natuur als het jonge groen overal om ons heen zich laat zien. De kussen van Gods Geest dus zien, opmerken en ervaren.

In Psalm 104 lezen we hoe de dichter ons vertrouwt maakt met de kussen van God. Hij ziet, wat wij vaak niet zien. Hij ziet het water, de wolken, de wind, de bergen en de vogels en hun gezang. Hij leert ons aandachtig te kijken naar alles wat de Schepper ons geeft. Hij geeft zijn adem aan alles wat leeft. Hij geeft met die adem zijn Geest, die ons elke keer weer tot leven wekt en ons kust met het goede van God.

Ik zie ik zie, wat jij niet ziet… Je kent het spelletje vast nog wel uit je kindertijd. Om te kunnen ontdekken wat de ander bedoelt, moet je eerst heel goed kijken. Aandachtig zoeken. Tijd nemen. Gods Geest geeft ons kussen van God. Daar hebben we rust en aandacht voor nodig. Dan kunnen we de momenten en dingen die ons er eraan herinneren dat we kinderen van God zijn ontdekken. Dan ontdekken we dat Hij er is en dat we Hem kunnen ervaren. De Geest helpt ons te leven zoals Jezus ons dat voordeed. Als we denken aan het leven van Jezus zien we ook dat Hij ons leert om goed te kijken. Vaak merkt hij de mensen op die door de ander niet gezien worden. Of ziet Hij iets in mensen wat zij zelf niet zien. Van zonden tot aan kwaliteiten.

De Heilige Geest als kus van God.
Welke kussen ontvang jij van God? Neem er maar eens de tijd voor.

ds. Jantine Veenhof
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina