28 nov 2023


Meditatie 'Een nieuw begin'

Een nieuw begin

Lucas 1
Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’ Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

Op het moment dat ik dit schrijf is het 22 november, de dag van de verkiezingen. Maandenlang hebben we toegeleefd naar dit moment, een belangrijk moment voor ons land. De peilingen wisselen dagelijks en in de laatste week zien we andere partijen aan kop. Wie gaat er regeren, wie komt er aan de macht? We stemmen en houden onze adem in.

In de tijd van Maria keken de joden al jarenlang uit naar een nieuwe regering. Ze keken uit naar de Messias die iets zou vervullen van de verwachtingen die de profeten al die eeuwen hadden uitgesproken. Een nieuw Koninkrijk zou aanbreken, eentje van recht en gerechtigheid. Maar ze wachten al lang… en de machthebbers die telkens opstaan in het Romeinse Rijk zijn niet degenen die het tij keren. Zij zijn uit op nog meer koninkrijken en nog meer macht.

Als de engel Gabriel Maria verrast met zijn grote boodschap zien we hoe Maria overrompeld wordt en haar oren niet kan geloven. Zij, de moeder van de beloofde Messias? Maar zij aanvaardt zijn boodschap en ze geeft zichzelf in vertrouwen over aan haar Heer. Ze zingt daarna dat bekende lied, de lofzang van Maria. En daar zien we iets van wat zij verwacht van de manier waarop de Messias zal regeren over de hemel en aarde.
Als je het goed leest zijn het woorden waar we nu ook naar verlangen, voor ons land en voor de wereld om ons heen waar zoveel gebeurt. Hij die komt, heeft oog voor Maria, Hij ziet haar in wie zij is. Hij is barmhartig en Hij toont de macht en kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich boven anderen stellen. Hij stoot heersers van hun troon en de geringen geeft Hij aanzien. Wie honger heeft, overlaadt Hij met gaven en rijken stuurt Hij weg met lege handen. Hij keert alles om, Hij brengt een leiderschap zoals de wereld nog nooit gekend heeft. Hij zal regeren vanuit gerechtigheid en barmhartigheid.

Op weg naar kerst in een wereld waarin er zoveel gebeurt, zien we zo uit naar een nieuwe wereld, met een nieuw soort leiderschap waarin we oog hebben voor de geringen en we niet uitzijn op macht en geld, maar op het dienen van elkaar.

Maria beseft dat ten volle als ze uitziet naar het Kerstkind dat komt. Ze bewaart de woorden in haar hart en verwacht, dwars door de duisternis heen, het Kind dat alle duisternis kan verdrijven. Het is een nieuw begin.

Ik hoop dat we samen met Maria in de adventstijd mogen verwachten en bidden om het Kerstkind dat komt. Dat zo hard nodig is in een tijd met zoveel oorlogen, zoveel geweld, zoveel crises en zoveel machtsmisbruik. We zien ongelooflijk uit naar zijn komst, Jezus Christus, de Vredevorst.

En ik hoop dat we in ons land, alle leiders, maar ook wij allen in ons dagelijks leven erbij stil mogen staan dat we het voorbeeld van Jezus mogen volgen. In liefde, door het Koninkrijk nu al te leven dat ooit ten volle komt.

ds. Jantine Veenhof
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina