24 apr 2024


Meditatie: Neem een weinig tijd voor God

"Neem een weinig tijd voor God", Anselmus van Canterbury

Kom, kleine mens,
laat je beslommeringen
even wat ze zijn,
verberg je een moment
voor je rumoerige gedachten.
Leg je zware zorgen aan de kant
en zet je vermoeide taken opzij.
Neem een weinig tijd voor God
en rust een weinig uit in Hem.
Ga in de binnenkamer van je hart,
sluit alles buiten behalve God en
wat je helpt Hem te zoeken,
doe je deur dicht en zoek Hem.
Zeg nu, heel mijn hart, 
zeg nu tot God:
‘Ik zoek Uw gelaat,
naar Uw gelaat Heer,
ben ik op zoek.’

Aan de wijk Mariahoeve en Bezuidenhout grenst de Haagse Woonwijk Marlot. Het is vlakbij ons huis. Vaak fietsen we er even heen om te wandelen op Landgoed Reigersbergen, dat grenst aan het Haagse Bos. Er is een leuke speeltuin voor de kinderen en tussen de huizen bevindt zich een kleine Rooms-Katholieke kerk: de Marlotkerk. De kerk is dagelijks open en er worden ook nog diensten gehouden. Vaak gaan we na de speeltuin even langs om met de kinderen een kaarsje te branden voor hen voor wie we willen bidden en aan wie we denken. In de drukte van ons dagelijks leven is dat met de kinderen een rustmoment en ik zie dat het hen ook wat doet. Even staan we stil, al zijn we maar vijf minuten binnen, maar toch maken we even pas op de plaats. We nemen ‘een weinig tijd voor God’. We zoeken even onze binnenkamer en de stilte van de kerk helpt om bij God te zijn. Om even je rumoerige gedachten en zware zorgen aan de kant te leggen in de vrede van God en bij Hem te zijn, zoals de tekst van Anselmus van Canterbury ons aanreikt. 

Hoe doet u en jij dat? Neem je dagelijks of wekelijks ‘een weinig tijd voor God’? Wat helpt je? Welke vorm past bij je? Denk er eens over na en spreek er eens met elkaar over op je kring en in de kerk. Sommige gemeenteleden zeggen me weleens heel nadrukkelijk dat de zondagmorgen ook zo’n moment is voor hen. Om daar in de drukte van het bestaan even stilgezet te worden en je even te laten inspireren door andere woorden, liederen en gebeden die je gegeven worden. Het kan ook een moment zijn waarop je niet stil bent, maar juist deelt in de gemeenschap met elkaar.
Zo hopen we in de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren, op 15 mei, samen aan tafel te gaan in onze kerk, met jong en oud. Om samen te eten en ons leven en geloof te delen. Net als de leerlingen van Jezus die in de stad met elkaar moesten wachten op de Geest. De pastorale taakgroep organiseert dit en we hopen dat velen van jullie meedoen. Om zo samen ‘een weinig tijd te nemen voor God’.

ds. Jantine Veenhof
 
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina