30 mrt 2019


Meditatie

21 april 2020

Johann Sebastian Bach
Jesu, der du meine Seele (BWV 78)
 
Wir eilen mit schwachen, Wij haasten ons met zwakke,
doch emsigen Schritten, maar naarstige schreden,
o Jesu, o Meister, zu helfen zu dir. o Jezus, o Meester, naar U toe om hulp te vragen.
Du suchest die Kranken und Irrenden treulich. Gij zoekt de zieken en dwalenden getrouwelijk op.
Ach höre, wie wir die Stimmen erheben, Ach, hoor, hoe wij onze stemmen verheffen
um Hülfe zu bitten! om Uw hulp in te roepen!
Es sei uns dein gnädiges Antlitz erfreulich! Laat Uw genadig aangezicht ons tot vreugde zijn!

Wij luisteren thuis graag naar muziek, meestal naar klassieke muziek. Om de afwisseling erin te houden staat onze geluidsapparatuur meestal afgesteld op radio 4. Met onze telefoon kunnen we de volumeknop bedienen. Als er iets ‘extra’ moois langs komt, schiet dat volume dan omhoog. Zo leerden we ongeveer een jaar geleden deze aria kennen, aangevraagd door een gastpresentator van ‘een goedemorgen met’. Hij vroeg hem aan voor zijn vader, die hem als kind had gebrainwashed met Bach. Zijn introductiezin was: “Bach zwaar? Hoe kom je erbij?” Onderaan dit verhaal vindt u websites waar u het lied kunt beluisteren. Ik raad u ook aan dit te doen. De tekst van dit gedicht is namelijk mooi, maar komt pas tot zijn recht in combinatie met de muziek. Die is zo swingend en vrolijk, dat wij dit lied regelmatig gebruiken om ons allemaal weer in een goede stemming te brengen (na een driftbui van deze of gene. De coronacrisis valt ook voor kinderen niet mee). Mijn zoon Boaz heeft zich dit lied al zo toegeëigend dat hij het al trampoline-springend zingt. Ik geef dus maar bij dezen toe dat wij onze kinderen ook ‘brainwashen’ met Bach onder het motto ‘geen dag zonder Bach’. 

Het thema van de cantate is de troost die het lijden van Christus de gelovige biedt. In de Stille Week hebben we er weer extra bij stil gestaan (de coronacrisis helpt ons ook een handje bij dit besef): we zijn kwetsbare mensen, we schieten tekort en hebben hulp nodig. Van elkaar en ten diepste vooral van God. Gelukkig komt Jezus ons tegemoet. Hij zoekt ons op als wij het moeilijk hebben, zegt de aria. Het inroepen van Gods’ hulp is iets dat je alleen, maar nadrukkelijk ook als gemeenschap kunt doen. Het mooie is dat we er zeker van mogen zijn dat God ons nabij is. Als wij om hulp vragen toont Hij ons zijn ‘genadig aangezicht’. Soms ervaren mensen dit min of meer letterlijk in een droom. Of door een gevoel van vrede dat op je neerdaalt nadat je gebeden hebt of als je een mooi lied beluistert of zingt. Vaak gebeurt dit door de ontmoeting met een ander die ons bemoedigt of verrast. God nodigt ons uit voor deze levenslange challenge: om voor de ander Gods' vriendelijk aangezicht te zijn.

Als ik iets mis in deze kerkdienstloze tijd dan is het wel het samen zingen. Gelukkig kan dat ook thuis, maar het is toch anders dan in de kerk. De muziek wekt emoties op en helpt me om een verhaal tot me te nemen, om Gods' vriendelijk aangezicht te zoeken. Het voelde dus echt als een voorrecht om bij de eerste onlinediensten aanwezig te zijn en mee te kunnen zingen. Ik hoop dat u thuis bij het kijken van de kerkdiensten ook mee kon voelen en mee kon zingen en u zo verbonden wist met uw kerkgemeenschap. Ook in de aanstaande weken zullen we weer online diensten organiseren om onze verbinding met Jezus en met elkaar te bevestigen en te vieren. Ik hoop dat u dan ook kijkt en meezingt in afwachting tot we elkaar weer in levende lijve mogen ontmoeten en begroeten.

Bronvermelding:
De vertaling is afkomstig van: https://www.eduardvanhengel.nl/werken/BWV_78. Op deze website is nog veel meer informatie over de cantate te vinden en zijn diverse uitvoeringen te beluisteren. De uitvoering van de Bachvereniging is mooi: https://www.bachvereniging.nl/en/bwv/bwv-78/, maar het allermooist vinden wij de uitvoering van Bachcollegium Japan: https://www.eclassical.com/orchestras/bach-collegium-japan/ii-aria-duetto-soprano-alto-wir-eilen-mit-schwachen.html (alleen stopt deze uitvoering elke 30 seconden, tenzij je de aria koopt).

Catharine van Egmond
 
terug

Agenda

DinsdagAvondKring (DAK)

di 23 apr 2024 om 19:00 uur

Gebedsgroep

di 23 apr 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 25 apr 2024 om 18:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina