30 mrt 2019


De vrijheid bewaren

4 mei 2020

Overweging bij 4 en 5 mei: De vrijheid bewaren

Het gaat wat ver om onze tijd van ‘blijf liever thuis’ met de ballingschap van het volk Israël (6e eeuw voor Christus) te vergelijken. Maar toch. Als er onzekerheid en angst is, dan zie je altijd weer dat er ook hoop geboren wordt. Iemand zei eens: we kunnen weken zonder brood, dagen zonder water, maar geen dag zonder hoop. De profeet Ezechiël ziet in een droom (hoofdstuk 37) de doden uit hun graven opstaan! Terug naar huis, terug naar Jeruzalem: is dat mogelijk? Het onvoorstelbare voltrekt zich voor zijn ogen. ‘Eindelijk vrij!’, woorden op de grafsteen van ds. Martin Luther King gebeiteld. Omdat de dood het einde niet is, zette hij zijn leven in voor vrijheid en broederschap. Sta op! Dat is het dubbele in Israëls geschiedenis, die ook de onze is. Er is terugkeer uit ballingschap, Hitler verslagen, de Muur gevallen, ‘zonder zorgen’ wonen. Maar nu steekt een onzichtbare vijand de kop op. We zijn nog niet ‘gearriveerd’! De Schrift waarschuwt op veel plaatsen tegen zorgeloos handelen. Nu betekent het: gebruik je vrijheid niet om de gezondheid van anderen in gevaar te brengen. Tegelijk mag ook niet vergeten worden dat mensenrechten nog steeds worden geschonden. Journalisten verdwijnen achter tralies. Het kernwapenarsenaal wordt vernieuwd. Koester daarom de droom van Pasen en blijf hopen op Gods Geest die alles nieuw maakt. Het was in de afgeslotenheid van de ‘bovenzaal’ dat de eerste leerlingen nieuwe kracht ontvingen. God laat de droom van de vrijheid niet sterven. 

Ps 76: 1 God wordt geëerd in Israël,
zijn roem, zijn naam is hier in tel.
Zijn woonplaats heeft Hij toebereid 
in deze stad, waar haat en strijd 
om zijnentwil zijn afgezworen. 
Hij doet zijn roep uit Sion horen. 

Ps 76: 3 Wie tot geweld was toegerust, 
van uw vermogen onbewust, 
Gij hebt hen in hun droom gestoord, 
geslagen met uw dreigend woord. 
Trotsen van hart doet Gij versagen, 
Gij stort ze in zee met paard en wagen. 

ds. Rob van Essen
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina