29 jan 2019

Markant - De ongeziene zien met de ogen van Jezus

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ (Lucas 3: 21-22)


In de tweede week van januari waren we met ons gezin op vakantie in Zuid-Limburg. We spraken tijdens een wandeling door de heuvels in een café een man die al zijn hele leven in de gevangenis werkt als sportleraar en fitnesstrainer. De gevangen mogen elke keer drie kwartier vrij sporten. Hij heeft een bijzondere band met hen en vertelt er gepassioneerd over. Ook heeft hij vorig jaar een voetbaltoernooi georganiseerd, waaraan de gevangenen die goed gedrag vertoonden mee mochten doen. Dat betekende buiten de gevangenis voetballen tegen andere spelers. Het gaf een klein beetje vrijheid met als afsluiting eten van de McDonalds. 

De meesten van ons weten niet hoe het is om gevangen te zitten, maar we kunnen ons allemaal wel indenken hoe fijn dit moet zijn geweest voor de gevangenen. Wat een hoop en vertrouwen het geeft als je even buiten de gevangenis mag zijn en hoe zo’n voetbaltoernooi plezier en vrijheid geeft. De man die we spraken, doet mooi werk. Te midden van alle schuld en schaamte, ziet hij deze gevangenen als mensen die aandacht nodig hebben. Ik moest, terwijl ik naar deze man luisterde, denken aan Jezus.

Is hij niet Degene die mensen ziet die door anderen ongezien zijn? Is Hij niet Degene die juist die mensen opzoekt die door anderen veracht worden? Is Hij niet Degene die dwars door alle schuld heen iemand toch op waarde weet te schatten? Hij geeft mensen hoop door ze te zien en aandacht te geven. In deze tijd na kerst wordt het de tijd van de ‘Epifanie’. Na Driekoningen zien we hoe in Jezus de heerlijkheid van God werkelijkheid wordt bij zijn doop. ‘Epifanie’ betekent ‘verschijning’. In deze weken lezen we over het werk van Jezus waarin hij iets laat zien van de bedoeling van Gods Koninkrijk. Hij laat zien wie God de Vader is. Dat klinkt misschien wat abstract. Toch lezen we in al deze verhalen heel concreet wat dat betekent. Jezus laat mensen namelijk vooral Gods liefde zien. Hij laat mensen zien wat het betekent om bij God te horen. Hij laat ons zien hoe we mogen leven zoals God ons bedoeld heeft. Hij laat ons zien wanneer we soms andere wegen in moeten slaan in ons dagelijks leven, waarin we ons gedrag soms moeten bijsturen, waarin we onze ego’s los moeten laten om zo een ander te kunnen zien. Hij laat ons zien hoe we zonder oordelen naar anderen kunnen kijken. Hoe we met een open en nieuwe blik naar mensen kunnen kijken. Net als die fitnesstrainer die we spraken in Limburg.

Ik hoop dat we in de komende maanden dat met elkaar mogen ontdekken, hoe de ontmoetingen van Jezus ons iets leren over Gods liefde en het Koninkrijk. Hoe we met elkaar iets van die aandacht die Jezus aan ons geeft, ook aan elkaar mogen geven. Hoe we elkaar mogen aanvaarden en scherpen!

Meditatie door Jantine Veenhof
terug

Agenda

Kerkdienst - Pinksteren en belijdenisdienst

zo 19 mei 2024 om 10:00 uur

Gesprekskring

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Gebedsgroep

di 21 mei 2024 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina