Gedicht van de maand

Kostbaar Kind
Al lijkt de wereld donker
met toekomst vol onzekerheid
de ene crisis volgt de andere op
en landen zijn nog steeds in strijd

Al lijkt de wereld angstaanjagend
vrees niet, want God is nabij
richt je oog op Hem en niet
op verschillen tussen jou en mij

Al lijkt de wereld duister
Kerstmis zorgt ook nu voor licht
’t hemels Kind is geboren
blijde boodschap die verlicht

Al lijkt de wereld dor en droog
God stilt onze dorst
bij Hem ’t levend water te vinden
in de kribbe onze Vredevorst

Een grote ster wees ooit de weg
de weg die wij nú mogen gaan
’t licht volgend naar Bethlehems stal
achter Gods’ Zoon Jezus aan

Sta op en zie ’t ontstoken licht
Zijn Geest is in ons midden
houd je ogen daarop gericht
deel je pijn met Hem, blijf bidden

Hoe moeilijk dagen soms ook zijn
God raakt ons met Zijn Liefde aan
en geeft ons elke dag opnieuw
de kracht om door te gaan

Dankbaar voor het grote Wonder
in Maria’s moederschoot geweven
kostbaar Kind, Gods geliefde Zoon
alleen door Zijn bloed Eeuwig Leven

Fetje Zijlstra-Hiemstra

terug

Adventsweken

Activiteiten in de komende adventsperiode

Agenda

Kerkdienst - 2e advent - Heilig Avondmaal

zo 10 dec 2023 om 10:00 uur

Kerstviering senioren

di 12 dec 2023 om 15:30 uur

Gebedsgroep

di 12 dec 2023 om 20:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina