Gedicht van de maand

Gedicht van de maand
Maak liefde waar

Maak liefde waar in geven en aanvaarden
belangeloos en zonder elke dwang
een schuilplaats waar geen doen alsof kan aarden
waar kwetsbaarheid geen pantser meer verlangt
Geef mij je hand op ongebaande paden
Geel mij je liefde waarlangs wij ook gaan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

Maak  liefde waar door nimmer te begrenzen
maar als omarming die ons juist bevrijdt
de steun die helpt gevaren te trotseren
als moed die naar ons ware zelf toe leidt
Geef mij je kracht als woorden gaan bezwijken
Geef liefde ondanks wat ik heb gedaan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

Maak liefde waar maar nooit als macht of invloed
als wapen dat de ander overspeelt
aanvaarden wij elkaar juist met gebreken
en deel de vreugde om wat wordt geheeld
Geel mij jouw hoop in angsten en in dromen
Wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

Gedicht n.a.v. 1 Cor. 13: 1 t/m 13
Uit: Liefste van overzee
terug