Gedicht van de maand

Kerst in onze tijd

In de kerstsok van de kerstman
zit gemis en eenzaamheid.
Snoepgoed is gevuld met honger,
pakjes vol met ledigheid.
Door de kaarsjes in de kerstboom
wordt er duisternis verspreid.
Dat is kerst van de vervlakking.
Dat is kerst in onze tijd.

’t Kerstdiner bestaat uit hebzucht
gegarneerd met overvloed.
In een sfeer van glitter, glamour
raken mensen zwaar doorvoed.
En ’t spirituele tintje?
Dat zijn we al heel lang kwijt.
‘Kerst is toch iets met een Kindje?’
Dat is kerst in onze tijd.

Heer, wilt U het ons vergeven,
haal ons uit dit donk’re dal.
Laat de Ster de weg weer wijzen
naar Uw kribbe in de stal.
Naar de eenvoud van het Kindje
en vervul ons hart met spijt.
Laat ons weer Uw boodschap horen.
Maak dat kerst in onze tijd.

Vul de kerstsok van de kerstman
gul met Uw verdraagzaamheid.
Ruil het snoepgoed in voor liefde
met zicht op Uw eeuwigheid.
Brand de kaarsjes in de kerstboom
met Uw licht, dat brandt altijd.
Dan wordt kerst weer echte kerstmis.
Zo kan ’t ook in onze tijd.

Hans Cieremans
terug

Agenda

Buurtkoffie

27 nov 2020 om 14.00 uur

Kerkdienst (Marcuskerk) - 1e advent - doopdienst - vooraf inschrijven verplicht

29 nov 2020 om 10.00 uur

Adventskalender


Lied van de maand

In de maand november luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: 'Ik wens jou' van Trinity.

Neurie je mee?

God met ons

Meditatie door ds. Jantine Veenhof over God met ons - over een toekomst die groter is dan het verleden

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina