Gedicht van de maand

Gedicht van de maand
Gebed om licht

U komt mij, lieve God
zo nederig nabij,
In dagen van gemis
en moeite vindt u mij.

Een man van smarten
die ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend
o Heer die bij mij zijt,

U daalt het duister in,
u deelt mijn angst en pijn,
Zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

ik bid u, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

Jaap Zijlstra,
Lucas 24: 13 t/m 32
terug