Gedicht van de maand

Licht in de nacht…

Nu dapper verder gaan
met opgeheven hoofd
met opgeheven hart en vol
vertrouwen,
dat God je zorgen en je liefde
zal aanschouwen
en in Zijn hart bewaart,
zoals Hij heeft beloofd.

Probeer nu recht vooruit te
kijken, naar dat punt
dat kruispunt, waar de Heer
je wil ontmoeten
en je met uitgestoken hand
wil groeten,
je voort wil helpen, als je haast
niet meer verder kunt.

Want juist al laten alle
mensen je alleen
en denk je, dat je alles op
moet geven
dan komt de Heer en schept
je een nieuw leven
waar je Zijn zon zult zien door
duizend nachten heen…..

Psalm 23
terug

Agenda

Kerkdienst - Doopdienst (vooraf inschrijven)

19 sep 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst (vooraf inschrijven)

26 sep 2021 om 10.00 uur

Aanmelden kerkdiensten september

Met het formulier op onze website kunt u voor uw huishouden aangeven welke kerkdiensten u wilt bijwonen. Als u geen reactie ontvangt, kunt u ervan uitgaan dat u welkom bent in de Marcuskerk met het aantal personen dat voor de betreffende kerkdienst is ingeschreven. We sturen alleen nog een reactie op de inschrijving als uw huishouden NIET naar de kerk kan komen.

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk naar het kinderlied 'Hij is de rots'.

Neurie je mee?

Doe wel en zie niet om

Meditatie n.a.v. Matteus 6: 32b - 34
Door dominee Jantine Veenhof

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina