Gedicht van de maand

Pinksteren

Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten,
Gij zijt niet ver van ons vandaan gegaan.
En blijft voor ons, die U zo vaak vergeten
Blijft elke dag Uw hart wijd open staan.

Het is niet waar, dat wij Uw hand niet voelen,
En dat wij tastend door het donker gaan;
Gij weet nog vóór ons spreken ons bedoelen,
Als wij alleen zijn, komt Gij naast ons staan.

Ons leven is toch veilig in Uw handen?
Het is toch waar, dat Gij nog wond’ren doet?
Ook in ons hart kunt Gij Uw vlam doen branden,
Luid roept in ons de stem, Heer, van Uw bloed.

Door onze handen zegent Gij de mensen,
Door onze mond spreekt Gij Uw troostend woord,
Door onze daad doorbreekt Gij alle grenzen,
Door ons gebed trekt G’overwinnend voort!

Nel Benschop
Galaten 5: 13 t/m 26
terug

Agenda

Kerkdienst (vooraf inschrijven)

27 jun 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst - Heilig Avondmaal

04 jul 2021 om 10.00 uur

Aanmelden kerkdiensten juni

Via het formulier op onze website kun je voor je huishouden aangeven welke kerkdiensten je in juni kunt en wilt bijwonen. 

Lied van de maand

In de maand juni luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: 'God kent jou vanaf het begin'.

Neurie je mee?

Ik zie ik zie, wat jij niet ziet…

Meditatie n.a.v. Psalm 104 vers 30-34.
Door Jantine Veenhof

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina