Gedicht van de maand

Gedicht van de maand
BID MAAR…..

Durf gij één dag in uw leven
zonder bidden verder gaan?
Durf gij één dag God vergeten?
Strijd dat niet met uw geweten
zomaar in uw dagtaak staan?

In de praktijd van ’t volle leven
is ’t gebed zo’n grote kracht.
Niets gaat deze steun te boven,
daarom moeten wij Hem loven
om Zijn grootheid en Zijn macht.

Biddend opzien tot de Heere
als de twijfel er soms is.
Biddend Zijne kracht ervaren,
doet je voor veel ramp bewaren,
want Zijn liefde is gewis.

Bid maar tot het Licht des Levens.
Hij is met uw leed begaan.
Hij verwierf door kruis en wonden
de vergeving van uw zonden
God laat nooit een bidder staan!

C. Spaanderman 
Math. 7: 7 t/m 11
 
terug