Gedicht van de maand

Gedicht van de maand
Wij zingen God ter ere…

Wij zingen God ter ere
in grote dankbaarheid
daar Hij ons leven leidt
en weet wat wij ontberen.
Hij maakte ons genegen
te zorgen voor elkaar.
Zo zien wij jaar na jaar
zijn goedheid en zijn zegen.

Al krimpen mijn gedachten
en raak ik woorden kwijt,
verlies ik taal en tijd,
Uw woord is levenskrachtig.
Er zijn herinneringen,
Uw hartslag in mijn oor,
als ik uw klanken hoor
en psalmen mee kan zingen.

Psalm 146 : 1 t/m 10
terug