Gedicht van de maand

Gedicht bij de startzondag, 13 september 2020

Het thema dit jaar is: ”Het goede leven”.
“Bloeien in Gods licht”, is daarbij gegeven.
Goed leven dat is wat velen deden.
Opeens zien we het verschil met het heden.

Wanneer alles gaat zoals we wensen,
Dan voelen we ons tevreden mensen.
Ineens is alles anders, plannen gaan niet door.
Ontmoetingen moeizaam, waar leeft men nog voor?

Toch door dit alles zijn we gaan waarderen
Dat we gezegend waren, laat ons daar van leren.
Plots besef je des te meer
Dat alles in handen ligt van onze Heer.

‘t liefst zouden we onze dank uit zingen!
Maar is nog verboden, dat zijn van die dingen..
We weten dat het échte goede leven nog komt
Als onze laatste ademtocht is verstomd.

Toch, hier op aarde is het ons gegeven
Om anderen goed te laten leven.
Veel verdriet en pijn is er bij velen
Wij kunnen helpen door liefde te delen.

Dan kan het dat: duister voor heldere zon zwicht
En kunnen ook wij BLOEIEN IN GODS LICHT.

Suze Mulder-Brune
terug

Agenda

Kerkdienst (Marcuskerk)

20 sep 2020 om 10.00 uur

Kerkdienst - Heilig Avondmaal (Kerk in Laak)

20 sep 2020 om 10.00 uur

Oasegebed

23 sep 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

25 sep 2020 om 14.00 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina