Gedicht van de maand

Een nieuw begin is altijd mogelijk

Omdat onze woorden zo schraal zijn,
onze gebaren zo krachteloos,
onze blik zo kortzichtig,
onze harten zo kil,
hebben wij een ander nodig,
met menselijke warmte.
Daarom gedenken wij
Jezus van Nazareth.

Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn,
onze perspectieven zo op onszelf gericht,
onze visioenen slechts van hier en nu,
hebben wij een medestander nodig
die liefde, recht en trouw ons leert.
Daarom herinneren wij ons
Jezus van Nazareth.

Omdat onze angsten zo talrijk zijn,
onze dood zo doodgewoon,
ons leven zo vaak tevergeefs,
onze oplossingen een deel van ons probleem,
hebben wij een broeder nodig
die zegt: een nieuw begin is altijd mogelijk.
Daarom geloven wij
Jezus van Nazareth.

Alfred C. Bronswijk
terug

Agenda

ONLINE Kerkdienst - 40-dagentijd

14 mrt 2021 om 10.00 uur

Godly play

20 mrt 2021 om 16.30 uur

Liederen en foto’s gezocht!

Hoe blijf jij geestelijk fit in deze coronatijd en welk lied wil je horen in de komende diensten? Geef het door aan Jantine!

Buurtgemeente Kerk in Laak

Vanaf 1 januari 2021 gaat de vierplek Kerk in Laak, die onderdeel was van wijkgemeente De Drieklank, als 'Buurtgemeente Kerk in Laak' verder.

Wormenhotel

Meditatie door ds. Tim van Iersel
Van mijn afval maakt Hij compost!

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina