Gedicht van de maand

Heer, open onze ogen,
zodat wij zien wie de ander is,
de ander die ons nodig heeft.

Heer, open onze oren,
zodat wij horen naar de ander
de ander die ons zijn verhaal vertelt.

Heer, open ons hart,
zodat wij geraakt worden door de ander
de ander die zo’n pijn heeft.

Heer, zet onze benen in beweging,
zodat wij naar de ander toe kunnen gaan,
de ander die zo eenzaam is.

Heer, zegen onze handen,
zodat wij de ander aan kunnen raken,
de ander die ons zo nodig heeft.

Irene Chr. Stok
 
terug

Lied van de maand

In de maand juli zingen we in de Marcuskerk als kinderlied: Liedje van Verlangen van Elly & Rikkert. 

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie n.a.v. Handelingen 6 : 1b

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
(met verlof tot
medio augustus 2020)
Contact via Ingrid Blok (scriba)

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina