Leven in LaakLeven in Laak is de jonge pioniersplek in het stadsdeel Laak. Een interculturele jonge kerk van de wijkcombinatie Kerk-in- Laak/Marcuskerk. We ondernemen samen activiteiten die passen bij wie wij zijn als christen, maar die ook passen bij de doelgroep. We willen mensen uit verschillende culturen betrekken op een creatieve en duurzame manier.

Onze roeping is: In Laak Jezus volgen met elkaar, omzien naar elkaar én naar de wijk. Gods liefde handen en voeten geven op een bij Laak passende en nieuwe manier zodat mensen betrokken worden en iets van Christus gaan merken.

Onze missie is: Het bouwen van een open gemeenschap in de voetsporen van Jezus. Een plek waar we met elkaar ons leven kunnen delen, tijd maken voor wat echt en kwetsbaar is in alle drukte en een thuis vormen voor elkaar door taal- en cultuurbarrières heen.

Petra de Nooy was tot 1 december 2019 missionair pionier bij Leven in Laak. Vanwege financiële redenen is besloten het project ‘Leven in Laak’ anders vorm te geven en zonder betaalde kracht voort te zetten. 

Website Leven in Laak: www.leveninlaak.nl
Volg Leven in Laak op Facebook of Twitter.

Recent nieuws vanuit Leven in Laak
terug

Agenda

Buurtkoffie

04 dec 2020 om 14.00 uur

Kerkdienst (Marcuskerk) - 2e advent - vooraf inschrijven verplicht

06 dec 2020 om 10.00 uur

Liturgische bloemschikking tijdens advent

Uitleg bij de liturgische bloemschikking in de Marcuskerk


God met ons

Meditatie door ds. Jantine Veenhof over God met ons - over een toekomst die groter is dan het verleden

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak (Oase)
Van Meursstraat 1, Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina

Adventskalender