Leven in Laak

Leven in Laak


Leven in Laak is de jonge pioniersplek in het stadsdeel Laak. Een interculturele jonge kerk van de wijkcombinatie Kerk-in- Laak/Marcuskerk. We ondernemen samen activiteiten die passen bij wie wij zijn als christen, maar die ook passen bij de doelgroep. We willen mensen uit verschillende culturen betrekken op een creatieve en duurzame manier.

Onze roeping is: In Laak Jezus volgen met elkaar, omzien naar elkaar én naar de wijk. Gods liefde handen en voeten geven op een bij Laak passende en nieuwe manier zodat mensen betrokken worden en iets van Christus gaan merken.

Onze missie is: Het bouwen van een open gemeenschap in de voetsporen van Jezus. Een plek waar we met elkaar ons leven kunnen delen, tijd maken voor wat echt en kwetsbaar is in alle drukte en een thuis vormen voor elkaar door taal- en cultuurbarrières heen.

Website Leven in Laak: www.leveninlaak.nl
Volg Leven in Laak op Facebook of Twitter.

Nieuwsgierig?
  Woon je in Laak en ben je nieuwsgierig naar Leven in Laak?
Neem dan contact op met missionair pionier Petra de Nooy (T 06-2325 1455).

Nieuws vanuit Leven in Laak
terug