Leven in Laak



Leven in Laak is de jonge pioniersplek in het stadsdeel Laak. Een interculturele jonge kerk van de wijkcombinatie Kerk-in- Laak/Marcuskerk. We ondernemen samen activiteiten die passen bij wie wij zijn als christen, maar die ook passen bij de doelgroep. We willen mensen uit verschillende culturen betrekken op een creatieve en duurzame manier.

Onze roeping is: In Laak Jezus volgen met elkaar, omzien naar elkaar én naar de wijk. Gods liefde handen en voeten geven op een bij Laak passende en nieuwe manier zodat mensen betrokken worden en iets van Christus gaan merken.

Onze missie is: Het bouwen van een open gemeenschap in de voetsporen van Jezus. Een plek waar we met elkaar ons leven kunnen delen, tijd maken voor wat echt en kwetsbaar is in alle drukte en een thuis vormen voor elkaar door taal- en cultuurbarrières heen.

Petra de Nooy was tot 1 december 2019 missionair pionier bij Leven in Laak. Vanwege financiële redenen is besloten het project ‘Leven in Laak’ anders vorm te geven en zonder betaalde kracht voort te zetten. 

Website Leven in Laak: www.leveninlaak.nl
Volg Leven in Laak op Facebook of Twitter.

Recent nieuws vanuit Leven in Laak
terug

Agenda

Kerkdienst (Marcuskerk)

20 sep 2020 om 10.00 uur

Kerkdienst - Heilig Avondmaal (Kerk in Laak)

20 sep 2020 om 10.00 uur

Oasegebed

23 sep 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

25 sep 2020 om 14.00 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina