Kroonbede 2020

18 mei 2020

De Kroonbede is een initiatief van Haagse kerken. Het organiserend comité bestaat uit vertegenwoordigers uit diverse Haagse kerken. Zij geloven dat christenen geroepen zijn om te bidden voor de overheid. Eén keer per jaar, in de week voor Prinsjesdag, komen daarom Haagse christenen én politici samen, om specifiek te bidden voor de landelijke overheid. 

De huidige coronacrisis laat zien dat, zeker in tijden van onzekerheid, die overheid continu voor enorme dillema’s staat. Juist nu is het van belang om onze overheid en volksvertegenwoordiging wijsheid en kracht toe te bidden.

Dit jaar wordt de Kroonbede georganiseerd op dinsdagavond 8 september in de Nebokerk, Rhijnvis Feithlaan 114. Sprekers tijdens deze lustrumeditie zullen staatssecretaris Paul Blokhuis en theoloog Rikko Voorberg zijn. Gelet op de huidige COVID-19 maatregelen, zal het waarschijnlijk gaan om een kleinschalige dienst en zal de nadruk op livestream liggen. 

Om deze editie van de Kroonbede mogelijk te maken, zoekt het organiserend comité financiële ondersteuning. Het comité heeft geen eigen inkomsten en is afhankelijk van giften. In totaal is er 2.000 euro nodig. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage storten op NL35 RABO 037 372 0734, ten name van PGG o.v.v. Kroonbede. 

Algemene informatie over de Kroonbede vindt u op de website www.kroonbede.nl.
 
terug

Agenda

Kerkdienst (Marcuskerk)

27 sep 2020 om 10:00 uur

Ontmoetingsmiddag senioren

28 sep 2020 om 14.00 uur

Oasegebed

30 sep 2020 om 19.10 uur

Buurtkoffie

02 okt 2020 om 14.00 uur

Lied van de maand

In de maand september luisteren we in de Marcuskerk als kinderlied: Zie de zon, zie de maan.

Neurie je mee?  

Meditatie

Meditatie door ds. Jantine Veenhof n.a.v. Psalm 34 vers 9

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Vierplek Kerk in Laak
Buurt– en kerkhuis De Oase
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T 070-318 1690

Vierplek Marcuskerk
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
2533 JT Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina