Kroonbede 2020

18 mei 2020

De Kroonbede is een initiatief van Haagse kerken. Het organiserend comité bestaat uit vertegenwoordigers uit diverse Haagse kerken. Zij geloven dat christenen geroepen zijn om te bidden voor de overheid. Eén keer per jaar, in de week voor Prinsjesdag, komen daarom Haagse christenen én politici samen, om specifiek te bidden voor de landelijke overheid. 

De huidige coronacrisis laat zien dat, zeker in tijden van onzekerheid, die overheid continu voor enorme dillema’s staat. Juist nu is het van belang om onze overheid en volksvertegenwoordiging wijsheid en kracht toe te bidden.

Dit jaar wordt de Kroonbede georganiseerd op dinsdagavond 8 september in de Nebokerk, Rhijnvis Feithlaan 114. Sprekers tijdens deze lustrumeditie zullen staatssecretaris Paul Blokhuis en theoloog Rikko Voorberg zijn. Gelet op de huidige COVID-19 maatregelen, zal het waarschijnlijk gaan om een kleinschalige dienst en zal de nadruk op livestream liggen. 

Om deze editie van de Kroonbede mogelijk te maken, zoekt het organiserend comité financiële ondersteuning. Het comité heeft geen eigen inkomsten en is afhankelijk van giften. In totaal is er 2.000 euro nodig. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage storten op NL35 RABO 037 372 0734, ten name van PGG o.v.v. Kroonbede. 

Algemene informatie over de Kroonbede vindt u op de website www.kroonbede.nl.
 
terug

Agenda

Kerkdienst

zo 03 jul 2022 om 10.00 uur

Gebedsgroep

di 05 jul 2022 om 20.00 uur

Even voorstellen: waarnemend predikant

Vanaf half mei tot eind september is Dirk-Jan Thijs de tijdelijk predikant in verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof van ds Jantine Veenhof. 

Contact

Predikant
Dominee Jantine Veenhof is met zwangerschaps- en bevallingsverlof tot eind september. Haar waarnemer is Dirk-Jan Thijs. Bereikbaar via dirk-jan.thijs@pg-dedrieklank.nl. Gemeenteleden rond de 'Marcuskerk' kunnen bij pastorale vragen ook Emma Moerman of Gerrit van de Velde benaderen. 

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

> Contactpagina