18 mei 2020


Kroonbede 2020

18 mei 2020

De Kroonbede is een initiatief van Haagse kerken. Het organiserend comité bestaat uit vertegenwoordigers uit diverse Haagse kerken. Zij geloven dat christenen geroepen zijn om te bidden voor de overheid. Eén keer per jaar, in de week voor Prinsjesdag, komen daarom Haagse christenen én politici samen, om specifiek te bidden voor de landelijke overheid. 

De huidige coronacrisis laat zien dat, zeker in tijden van onzekerheid, die overheid continu voor enorme dillema’s staat. Juist nu is het van belang om onze overheid en volksvertegenwoordiging wijsheid en kracht toe te bidden.

Dit jaar wordt de Kroonbede georganiseerd op dinsdagavond 8 september in de Nebokerk, Rhijnvis Feithlaan 114. Sprekers tijdens deze lustrumeditie zullen staatssecretaris Paul Blokhuis en theoloog Rikko Voorberg zijn. Gelet op de huidige COVID-19 maatregelen, zal het waarschijnlijk gaan om een kleinschalige dienst en zal de nadruk op livestream liggen. 

Om deze editie van de Kroonbede mogelijk te maken, zoekt het organiserend comité financiële ondersteuning. Het comité heeft geen eigen inkomsten en is afhankelijk van giften. In totaal is er 2.000 euro nodig. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage storten op NL35 RABO 037 372 0734, ten name van PGG o.v.v. Kroonbede. 

Algemene informatie over de Kroonbede vindt u op de website www.kroonbede.nl.
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina