Kroonbede 2020

18 mei 2020

De Kroonbede is een initiatief van Haagse kerken. Het organiserend comité bestaat uit vertegenwoordigers uit diverse Haagse kerken. Zij geloven dat christenen geroepen zijn om te bidden voor de overheid. Eén keer per jaar, in de week voor Prinsjesdag, komen daarom Haagse christenen én politici samen, om specifiek te bidden voor de landelijke overheid. 

De huidige coronacrisis laat zien dat, zeker in tijden van onzekerheid, die overheid continu voor enorme dillema’s staat. Juist nu is het van belang om onze overheid en volksvertegenwoordiging wijsheid en kracht toe te bidden.

Dit jaar wordt de Kroonbede georganiseerd op dinsdagavond 8 september in de Nebokerk, Rhijnvis Feithlaan 114. Sprekers tijdens deze lustrumeditie zullen staatssecretaris Paul Blokhuis en theoloog Rikko Voorberg zijn. Gelet op de huidige COVID-19 maatregelen, zal het waarschijnlijk gaan om een kleinschalige dienst en zal de nadruk op livestream liggen. 

Om deze editie van de Kroonbede mogelijk te maken, zoekt het organiserend comité financiële ondersteuning. Het comité heeft geen eigen inkomsten en is afhankelijk van giften. In totaal is er 2.000 euro nodig. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage storten op NL35 RABO 037 372 0734, ten name van PGG o.v.v. Kroonbede. 

Algemene informatie over de Kroonbede vindt u op de website www.kroonbede.nl.
 
terug

Agenda

ONLINE Kerkdienst

24 jan 2021 om 10.00 uur

ONLINE Kerkdienst - Heilig Avondmaal

31 jan 2021 om 10.00 uur

Afstandsonderwijs in Kinderwinkel is hit


Huisgemeente Kerk in Laak

Vanaf 1 januari 2021 gaat de vierplek Kerk in Laak, die onderdeel was van wijkgemeente De Drieklank, als 'Huisgemeente Kerk in Laak' verder.

God met ons

Meditatie door ds. Jantine Veenhof over God met ons - over een toekomst die groter is dan het verleden

> Meer nieuws

Contact

Predikant
Jantine Veenhof

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

> Contactpagina