dinsdag 13 december 2022

Kerstviering senioren

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 15.30 uur

Het lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt voorbij. Daarom nu alvast een oproep voor de kerstviering voor senioren op dinsdag 13 december 2022. De wijkdiaconie organiseert voor alle oudere gemeenteleden een viering in de kerkzaal van de Marcuskerk. Met aansluitend een maaltijd in de ontmoetingszaal. Dit kerkelijk jaar is Aan Tafel! het thema van de PKN. Daarbij sluiten we ons graag aan.

Vanaf 15.30 uur is er een inloop (met koffie of thee) en om 16.00 uur begint de kerstviering. Deze zal maximaal 1 uur duren. Daarna gaan we met elkaar dineren. Uiterlijk 20.00 uur ronden we het diner af.

Het is erg fijn als u zelf voor vervoer, bijv. via de wijkbus, kunt zorgen. Lukt dat echt niet, en u heeft dat op het aanmeldformulier aangegeven, dan nemen we contact met u op om te bezien wat er mogelijk is.

U kunt zich aanmelden voor 4 december a.s via Ingrid Blok, per e-mail of per post (adres: Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, 2533 JT Den Haag).

terug