dinsdag 12 december 2023

Kerstviering senioren

Datum: 
 dinsdag 12 december 2023
Tijdstip: 
 15:30 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

De wijkdiaconie organiseert op dinsdag 12 december 2023 voor alle oudere gemeenteleden een viering in de kerkzaal van de Marcuskerk. Met aansluitend een maaltijd in de ontmoetingszaal.

Vanaf 15.30 uur is er een inloop (met koffie of thee) en om 16.00 uur begint de kerstviering. Na afloop van de viering is er een korte pauze, en daarna gaan we met elkaar dineren.

Het is erg fijn als u zelf voor vervoer, bijv. via de wijkbus, kunt zorgen. Lukt dat echt niet, en u heeft dat op het aanmeldformulier aangegeven, dan nemen we contact met u op om te bezien wat er mogelijk is.

U kunt zich aanmelden door bijgaand antwoordformulier in te vullen en dit voor 5 december a.s te sturen naar Ingrid Blok, email ingrid.blok@ telfort.nl (adres: Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, 2533 JT Den Haag).

 

terug