Kerstnachtdiensten 24 december 2019 Kerstnachtdiensten 24 december 2019
Op kerstavond 24 december is er zowel een kerstnachtdienst in de Oase als in de Marcuskerk.

Marcuskerk
Van 20.30 tot ongeveer 21.30 uur is er een kerstnachtdienst in de Marcuskerk, met medewerking van het gospelkoor 'Happy Days' uit Maassluis. Dit koor zal voorafgaand aan de dienst buiten de kerk een aantal liederen zingen.
Voorganger: ds. Jantine Veenhof, wijkpredikant
Locatie:  Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

De Oase
Van 22.00 tot 23.00 uur is er een kerstnachtdienst in De Oase.
Voorganger: Mw. Ds. D. Sikkema
Locatie:  Buurt- en kerkhuis De Oase, Van Meursstraat 1, Den Haag

 

 

terug