zondag 21 mei 2023

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 21 mei 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Evert Westrik

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Wijkdiaconie: kampweek Kinderwinkel
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. 
Eigen wijkgemeente: kerkdiensten & predikant
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
De zomervakantie is voor veel kinderen in Moerwijk een lange, saaie periode. Veel van hen kunnen niet op vakantie. De Kinderwinkel biedt voor een zeer lage prijs een week zomervakantie om toch weg te kunnen. De kinderen komen dan niet alleen uit hun eigen wijk maar kunnen een landelijke omgeving ergens in Nederland ervaren. Het kamp is enerzijds bedoeld om kinderen een gezellige, ontspannen en sportieve vakantieweek te bieden, maar er zijn meer doelen. De deelnemers aan de week komen door het jaar heen ook in de Kinderwinkel. Door samen op kamp te gaan leren zij elkaar beter kennen en vormen een hechtere groep. Alle emoties komen deze week langs en kinderen leren elkaar te steunen en te begrijpen doordat lachen en plezier soms ook samengaat met heimwee, verdriet en conflicten die opgelost moeten worden. Ook de werkers, stagiaires en de vrijwilligers leren de kinderen en elkaar beter kennen omdat zij – anders dan tijdens de kortdurende activiteiten door het jaar heen – uitgebreider de tijd hebben om met de kinderen te praten. Zij verdiepen hun kennis over de kinderen en bouwen aan een steviger band.
 

terug