zondag 30 april 2023

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 30 april 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. René de Reuver, Houten

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Centrale Diaconie: Kies! Voedselbankwinkel
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2.
Eigen wijkgemeente: kerkdiensten en predikant
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
Mensen die leven in armoede hebben vaak weinig te kiezen. Door hun beperkte budget zijn veel eigen uitgaven onmogelijk en hebben zij vaak maar te accepteren wat hen aan (voedsel)hulp wordt aangeboden. Bij de Kies! Voedselbankwinkel kunnen klanten zelf de producten kiezen die zij van de Voedselbank willen afnemen. Daarnaast kunnen de klanten in gesprek met getrainde vrijwilligers die met hen kijken naar hun dromen voor de toekomst. Samen zoeken naar mogelijkheden om weer perspectief en grip te krijgen. Door een opleiding, vrijwilligerswerk, sollicitatiehulp, schuldsanering of iets anders. Als het maar is waar de klant zelf voor kiest!
 

terug