zondag 25 september 2022

Kerkdienst - startzondag

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Het seizoen begint met de startzondag op 25 september. Jullie zijn van harte welkom in deze feestelijke dienst en bij de activiteiten na de dienst! Jantine Veenhof is weer terug van haar verlof en zal in deze dienst voorgaan. Ook de Marcusband speelt. We nemen afscheid van Dirk-Jan Thijs, onze vervangend predikant. Dirk-Jan is ons enorm tot steun geweest in de zomerperiode door zijn aanwezigheid in gesprekken en vergaderingen en door zijn betrokkenheid bij het pastoraat. 

Online kijken en bijdragen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Collecten       
1. Kerk in Actie: vredesweek
2. Eigen wijkgemeente: energiekosten Marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
Colombia: Vrouwen als vredestichters. Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.
 

terug