zondag 12 juni 2022

Kerkdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Els van der Wolf, Voorburg

De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Straatpastoraat
2. Eigen wijkgemeente: pastoraat wijkgemeente

Toelichting bij de eerste collecte
De mensen van het Straatpastoraat Den Haag zetten zich in voor men-sen die op straat leven of die daar een groot deel van hun tijd doorbren-gen. Het gaat om dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychische problemen en andere sociaal kwetsbare mensen. Pastoraat vormt de kern van hun werk. Zij zijn onvoorwaardelijk aanwezig voor mensen die aan-dacht of steun nodig hebben. Continuïteit en trouw zijn wezenlijk voor het werk, vandaar dat we een beroep doen op uw financiële steun.

Online bijdragen
> Link voor betaling 1e collecte (Centrale Diaconie: voedselbankwinkel Kies!): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk
): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug