zondag 1 september 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 1 september 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Giel Schormans, Voorburg

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Eerste collecte: Straatpastoraat
De mensen van het Straatpastoraat Den Haag zetten zich in voor mensen die op straat leven of die daar een groot deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat om dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychische problemen en andere sociaal kwetsbare mensen. Straatpastoraat is aanwezig voor mensen die aandacht of steun nodig hebben.
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

Tweede collecte: PKN Missionair werk, nieuwe vormen van kerk-zijn
Elk jaar starten er nieuwe pioniersplek-ken en andere vormen van kerk-zijn, nieuwe plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven die zich richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in bestaande kerken komen, of die zich richten op regio’s waar de kerk kwetsbaar is. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten.
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug