zondag 4 augustus 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 4 augustus 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Evert Westrik, Boskoop

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
Eerste collecte: Centrale Diaconie: BabyBullenBank
De BabyBullenBank is er voor jonge moeders in Den Haag die babyspul-len nodig hebben, maar die niet zelf aan kunnen schaffen. Denk aan een bedje, babykleertjes, een slaapzakje, een kinderwagen, een badje of een box. Hulpverlenende instanties kunnen voor hun cliënten een beroep doen op de BabyBullenBank. Het project wordt door Stekvrijwilligers gerund die jaarlijks honderden moeders en hun pasgeborenen voorzien van de noodzakelijke babyspullen. De BabyBullenBank is hiervoor altijd op zoek naar goede (tweedehands) spullen die een nieuwe bestemming verdienen. Ook uw financiële bijdrage is meer dan welkom.
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

Tweede collecte: Eigen wijkgemeente, onderhoud Marcuskerk
Als iets kapot gaat, moet het gerepareerd of vervangen worden. Ook groot onderhoud - zoals de maatregelen om het gebouw te verduurzamen - moet bekostigd worden. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de Marcuskerk als centrale vierplek van onze wijkgemeente in goede staat te houden.
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug