zondag 15 mei 2022

Kerkdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Centrale Diaconie: Kariboe Bibi): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: kerkdiensten en predikant): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Op 15 mei zal Fedde Simon Wouda worden gedoopt en we zijn God dankbaar dat alles goed mag gaan met moeder en zoon! Iedereen is van harte welkom in deze feestelijke doopdienst.

Toelichting bij de eerste collecte
Kariboe Bibi is hét centrum in Den Haag waar Afrikaanse vrouwen elkaar steunen, stimuleren en inspireren en waar zij andere vrouwen laten proeven van de rijkdom van de Afrikaanse cultuur. Kariboe Bibi is er voor Afrikaanse vrouwen en hun kinderen (van baby tot tiener) voor ontmoeting en hulpverlening. Verder staat Kariboe Bibi open voor kleine Afrikaanse zelforganisaties die op zoek zijn naar een ruimte en ondersteuning. Het centrum wordt gedragen door de vrouwen zelf. Zij organiseren activiteiten en zijn gastvrouw. Kariboe Bibi is gevestigd in buurt-en-kerkhuis Shalom (Den Haag Zuidwest). De Diaconie wil deze vrouwen graag blijven ondersteunen en daar kan zij uw bijdrage goed bij gebruiken.

terug