zondag 21 juli 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 21 juli 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Nico den Bok, Utrecht

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Eerste collecte: Wijkdiaconie, kerkomroep en internet
Al sinds jaar en dag worden alle kerkdiensten opgenomen en bestaat de mogelijkheid de diensten gelijktijdig maar ook op een later moment terug te beluisteren of te bekijken via kerkomroep. Een steeds groter wordende groep ouderen gebruiken kerkomroep om de diensten te volgen en zijn op die wijze met ons verbonden. De wijkdiaconie draagt zorg voor deze kosten van kerkomroep en internet. Zo bieden wij iedereen de mogelijkheid ook op afstand de dienst mee te maken en betrokken te blijven bij de wekelijkse vieringen van de gemeente.
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

Tweede collecte: Dovenpastoraat
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van drie kerkgenootschappen: de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat is voor deze kerken een ‘hulpdienst’ waarmee dove mensen optimaal kunnen deelnemen aan (hun) kerkelijke gemeenten. Landelijk en regionaal zetten teams van dove en horende vrijwilligers zich hiervoor in. Zij worden ondersteund door een aantal landelijke medewerkers.
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug