zondag 18 april 2021

ONLINE Kerkdienst - Doopdienst

Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Tijdens de dienst wordt Frans Leo Kolenbrander gedoopt. We zijn dankbaar dat we in deze tijd weer een doopdienst hebben en dat hij in ons midden gedoopt zal worden als teken van Gods belofte van trouw en verwelkoming in de gemeenschap van de Heer Jezus Christus wereldwijd en in onze gemeente. Samen met de doopouders hopen we dat u en jullie allen thuis met ons mee zullen kijken en luisteren naar de dienst!

De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes

terug