zondag 16 april 2023

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 16 april 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jan Maasland, Den Haag

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. STEK-Jong: wij zijn Den Haag
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2.
Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
Het nieuwe project ‘Wij Zijn Den Haag’ richt zich op ontmoetingen tussen jongeren van 18-25 jaar uit de verschillende wijken van Den Haag, met als hoofdthema ‘verbinding met elkaar en de stad’. Deze jongeren komen elkaar niet of nauwelijks tegen en ontdekken dat ze, ondanks verschillen in achtergrond, meer overeenkomsten hebben dan ze denken. Samen nemen zij deel aan een langdurig, divers en uitdagend programma. Het programma wordt vóór en dóór jongeren georganiseerd.
 

terug