zondag 7 juli 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 7 juli 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

1e collecte: Centrale Diaconie, Wereldhuis
Het Wereldhuis is een ontmoetingsplek voor ongedocumenteerden in Den Haag. Dat zijn mensen zonder papieren, migranten zonder geldige verblijfsvergunning. Migratie heeft vele gezichten. Het Wereldhuis helpt mensen om de rechten die ze hebben te benutten. Zij kunnen in het Wereldhuis terecht voor steun en advies, er zijn activiteiten als een inloopspreekuur, een kookproject en het koekjesproject. De Diaconie zet zich van harte in voor mensen zonder papieren, omdat in onze welvarende samenleving geen mens in de steek gelaten mag worden.
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

2e collecte: eigen wijkgemeente, pastoraat
De tweede collecte is voor onze eigen wijkgemeente, met als bestemming het pastoraat. Pastoraat is oog en oor hebben voor elkaar, elkaar oprechte aandacht en zorg geven en met elkaar meeleven vanuit geloof, hoop en liefde. Dit kan op allerlei verschillende manieren, zoals een goed gesprek na de kerkdienst, een bezoek of gewoon een schouderklopje. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de zorg voor elkaar in stand te houden.
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug