zondag 6 februari 2022

Kerkdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Bas Plaisier, Gouda

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Kerk in Actie: Oeganda): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
Kerk in Actie: Oeganda, goed boeren in een lastig klimaat. Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te ver-bouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstra-tievelden. Daar leren ze met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis door aan anderen.
 

terug