zondag 12 mei 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 12 mei 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof 

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

1ste collecte: Kerk in Actie, binnenlands diaconaat
Kerk-Zijn voor en met elkaar Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in Apeldoorn doet. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurt-bewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In De Sleutel is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan er gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar.
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk

2de collecte: Eigen wijkgemeente, energiekosten
De tweede collecte is voor onze eigen wijkgemeente, met als bestemming de energiekosten van de Marcuskerk. Niet alleen rond de kerkdiensten op zondag, maar ook bij activiteiten doordeweeks moeten de kachel en de verlichting branden. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de hoge kosten van gas en elektriciteit te dragen.
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk
 

terug