zondag 30 januari 2022

Kerkdienst - inzegening Hoopvol Transvaal

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Op zondag 30 januari vindt de zegening en uitzending plaats van het pioniersteam Hoopvol Transvaal. Een langverwacht moment waar Dick Groenendijk en zijn collega’s naar uitzien. In deze dienst willen wij als gemeente om hen heen staan zodat zij zich gesteund voelen in het belangrijke werk dat zij verrichten in een kwetsbare wijk. Omdat we maar met weinig mensen in de kerk aanwezig kunnen zijn, willen we graag via foto's zichtbaar maken dat we als gemeente om hen heen staan en hen Gods zegen meegeven. Maak een foto van jezelf (#zegenselfie) of van elkaar, waarin je een zegengebaar maakt. We maken een collage van de foto's en projecteren deze op de beamer tijdens het uitzendmoment.
De foto's mogen gestuurd worden naar jorindeoudenaarden@gmail.com of via whatsapp naar 06-11260619.

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Wijkdiaconie: zondagse bloemengroet): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
De wijkdiaconie zorgt ervoor dat er elke zondag een boeket bloemen wordt bezorgd bij een van onze gemeenteleden. Soms omdat er sprake is van verdriet, ziekte maar ook bij vreugde zoals de doop van een kind. In deze coronatijd hebben we de zondagse bloemengroet ook bezorgd bij mensen om de verbinding met de kerk te houden. Helpt u mee om deze attentie van de kerk te blijven bezorgen?

 

terug