zondag 30 januari 2022

Kerkdienst - inzegening Hoopvol Transvaal

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Wijkdiaconie: zondagse bloemengroet): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
De wijkdiaconie zorgt ervoor dat er elke zondag een boeket bloemen wordt bezorgd bij een van onze gemeenteleden. Soms omdat er sprake is van verdriet, ziekte maar ook bij vreugde zoals de doop van een kind. In deze coronatijd hebben we de zondagse bloemengroet ook bezorgd bij mensen om de verbinding met de kerk te houden. Helpt u mee om deze attentie van de kerk te blijven bezorgen?
 

terug