zondag 11 februari 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 11 februari 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
Eerste collecte: zondagse bloemen (wijkdiaconie)
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
Tweede collecte: onderhoud eigen wijkgemeente
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

1ste collecte: Wijkdiaconie, zondagse bloemen
De wijkdiaconie zorgt ervoor dat er elke zondag een boeket bloemen wordt bezorgd bij een van onze gemeenteleden. Soms omdat er sprake is van verdriet, ziekte maar ook bij vreugde zoals de doop van een kind. Helpt u mee om deze attentie van de kerk te blijven bezorgen.

2de collecte: Eigen wijkgemeente, onderhoud Marcuskerk
De tweede collecte is voor onze eigen wijkgemeente, met als bestemming het onderhoud van ons kerkgebouw. Als iets kapot gaat, moet het gerepareerd of vervangen worden. Ook groot onderhoud - zoals de maatregelen om het gebouw te verduurzamen - moet bekostigd worden. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de Marcuskerk als centrale vierplek van onze wijkgemeente in goede staat te houden.
 

terug