zondag 4 februari 2024

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 4 februari 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Op zondag 4 februari staan we stil bij de Kerkbalans. Kerkrentmeester Bram Maljaars zal de Kerkbalans kort toelichten en uiteraard mag je al je vragen stellen. We hopen met elkaar op een gezegende dienst waarin we stil mogen staan bij het geven en delen van onze gaven.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
Eerste collecte: Kerk in Actie: werelddiaconaat
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
Tweede collecte: kerkdiensten en predikant eigen wijkgemeente
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

1ste collect: Kerk in Actie, werelddiaconaat
De eerste zondag in februari is al jarenlang zondag werelddiaconaat. Ingesteld door de landelijke kerk omdat Nederland na de ramp in februari 1953 uit de hele wereld hulp en ondersteuning ontving. Dit was aanleiding voor de protestantse kerk om op de eerste februarizondag voortaan aandacht te besteden aan hulpverlening buiten onze landsgrenzen. Dit jaar staat Bangladesh centraal. Bangladesh kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen. Regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen zich aan te passen aan klimaatverandering.

2de collecte: Eigen wijkgemeente, kerkdiensten en predikant
De tweede collecte is voor onze eigen wijkgemeente, met als bestemming de kerkdiensten en predikant. Om kerkdiensten te kunnen organiseren, is geld nodig en de betaalde krachten in de gemeente hebben recht op een inkomen. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de kosten van de kerkdiensten, predikant en andere betaalde krachten te dragen.
 

terug