zondag 3 oktober 2021

Kerkdienst - Heilig Avondmaal, inzegening tienerwerker

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof, wijkpredikant

Op 3 oktober zal Niels Zwijnenburg, de nieuwe tienerwerker van de Kinderwinkel, worden ingezegend vanuit onze wijkgemeente De Drieklank. We bidden dat hij de kinderen en tieners tot zegen mag zijn in de Kinderwinkel en in onze wijk en kracht en inspiratie mag ontvangen van onze hemelse God en onze gemeente. Een dienst waarin we dus stilstaan bij het mooie werk dat er gebeurt in de wijk van onze wijkgemeente De Drieklank! Welkom!

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (PKN collecte Kerk en Israël): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: kinder- en jeugdwerk): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug