zondag 31 december 2023

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 31 december 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Rens de Ronde, Leiden

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Centrale Diaconie: diaconaal opbouwwerk in wijken
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eindejaarscollecte PGG
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
De Diaconie ondersteunt verschillende wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Den Haag met hun diaconale werk. Dat gebeurt in het werk van diaconale locaties als Shalom, de Paardenberg, Bethel en de Kinderwinkel, maar tevens in wijken waaruit de Protestantse Kerk praktisch verdwenen is. Dat gebeurt ook met de inzet van de diaconale opbouwwerkers die op verschillende manieren met de wijkgemeenten samenwerken voor bijzondere diaconale projecten, zoals in de wijken Zuidwest, Haagse Hout en de Schilderswijk. Het diaconale opbouwwerk stimuleert creativiteit en de verbinding van diaconaal werk met wijk en kerk.

 

terug