zondag 19 november 2023

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 19 november 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Bas Plaisier, Gouda

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Centrale Diaconie: De Halte - noodopvang
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk

> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
De Halte is een doorstroomhuis voor tijdelijke opvang in acute nood, waar verschillende vrouwen en kinderen samen wonen. De twee woonunits in hartje Den Haag kunnen maximaal 16 personen huisvesten. De opvang is sober (bed, bad, brood) en tijdelijk. De Halte is bedoeld als 'vluchtheuvel', een veilige plek waar mensen op adem kunnen komen. In de tijd dat mensen in de opvang verblijven wordt door de woonbegeleider gewerkt aan een vervolgtraject (en de eventueel daarbij behorende opvang). Dat kan zijn: een aanvraag betreffende verblijfsvergunning, aangifte van vrouwenhandel of een beslissing inzake terugkeer naar het land van herkomst. De bewoners van de Halte hebben vaak een bewogen tijd achter de rug, de Halte biedt hen rust voor zichzelf en voor hun kinderen.

terug