zondag 12 november 2023

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 12 november 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Kerk in Actie: noodhulp Afghanistan en Israel/Gaza

> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente: pastoraat

> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Onder andere voor verlaten en vergeten inwoners van het recent door aardbevingen getroffen gebied in Afghanistan. Er is dringend hulp nodig: vervangend onderdak, water, sanitaire voorzieningen, voedsel en dekens.
De gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Zowel onder Joden als Palestijnen. We voelen ons verbonden met alle slachtoffers en willen hulp bieden daar waar dat het hardst nodig is. In Israël gaat het om praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp.

terug