zondag 22 oktober 2023

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 22 oktober 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Christian Visser, Amsterdam (predikant in opleiding)

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Wijkdiaconie: dinerbonnen Kinderwinkel
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. 
Eigen wijkgemeente: energiekosten Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte
Volgende week, zondag 5 november is de dankdienst. Dan staan we stil bij alles wat we mogen ontvangen van God en Hem daarvoor danken. Ook willen we van onze overvloed delen met anderen, vooral met mensen die financieel niet of nauwelijks rond kunnen komen.
Deze collecte past mooi in deze periode dat we toeleven naar de dankdienst. Met de opbrengst van deze collecte willen we het mogelijk maken voor gezinnen in onze wijk om een keer gratis te eten in het tienerrestaurant van de Kinderwinkel.
Wilt u helpen dit mogelijk te maken? Sponsor dan een ‘dinerbon’ van 7,50 euro! Zo draagt u ook bij aan het versterken van de band tussen gezinnen en de Kinderwinkel.
Maak 7,50 euro of een veelvoud daarvan over naar de rekening van de diaconie van de Marcuskerk NL46 INGB 0000 621932 onder vermelding 'dinerbon tienerrestaurant'.
 

terug