zondag 22 augustus 2021

Kerkdienst - Doopdienst (vooraf inschrijven)

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Tijdens deze doopdienst zal Seth, de zoon van Paul en Lisette worden gedoopt.

Aanmelden
Met het formulier op onze website kunt u voor uw huishouden aangeven welke kerkdiensten u in augustus wilt bijwonen. Als u geen reactie ontvangt, kunt u ervan uitgaan dat u welkom bent in de Marcuskerk met het aantal personen dat voor de betreffende kerkdienst is ingeschreven. We sturen alleen nog een reactie op de inschrijving als uw huishouden NIET naar de kerk kan komen. 
Deze registratie wordt gevraagd voor eventueel bron-en contactonderzoek bij een besmetting en helpt ons om een inschatting te maken van het aantal bezoekers.
Mocht u zich niet hebben ingeschreven, maar toch graag de kerkdienst willen bijwonen, schroom dan niet om naar de kerk te komen. U kunt zich ook bij de deur registreren. Tot op heden is er steeds voldoende plek!

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Diaconale collecte: jongerenwerk School van Barmhartigheid): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: kinder- en jeugdwerk): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug