zondag 17 september 2023

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 17 september 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Nico den Bok, Utrecht

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Centrale Diaconie: buurt- en kerkhuis Shalom
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. 
Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte

Buurt-en-kerkhuis Shalom is een plek met een aanbod voor kansarme en kansrijke mensen, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Het buurt- en kerkhuis is gevestigd in de Shalomkerk in Den Haag Zuidwest, waar diverse activiteiten plaatsvinden. zoals werken in de moestuin, naai- en taallessen en huiswerkbegeleiding. Er is een inloopspreekuur om mensen te helpen bij vragen over formulieren en problemen met instanties en er is begeleiding in het vinden van een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding. In 2021 startte Kies! Voedsel-bankverswinkel, waar klanten hun producten kunnen kiezen en gesteund worden in te maken keuzes in het leven. Klanten van Kies! komen ook bij de activiteiten van buurt-en-kerkhuis Shalom.

terug