zondag 11 juli 2021

Kerkdienst (vooraf inschrijven)

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Esther van Schie, Gouda

Aanmelden
Met het formulier op onze website kun je voor je huishouden aangeven welke kerkdiensten je in juli kunt en wilt bijwonen. Op basis van alle reacties maken wij een eerlijke verdeling en bevestigen voor elke zondag per e-mail wie wel (en misschien helaas niet) welkom is. Met het inschrijfformulier geef je dus je voorkeur aan, terwijl de bevestiging per e-mail bepaalt of je daadwerkelijk naar de kerk kunt komen.

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (vakantiebonnen*): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

*Net als vorig jaar wil de Centrale Diaconie vakantie-speelgoedbonnen uitdelen aan kinderen van 4 t/m 12 jaar van wie de ouders als cliënten bekend zijn bij de voedselbank. Voor veel van deze kinderen lijkt de zomerperiode een lange, saaie vakantie te worden. Zij hebben het thuis al moeilijk en uitstapjes e.d. zijn vaak niet haalbaar. De eerste collecte is daarom deze week bestemd voor vakantiebonnen voor deze kinderen.

terug