zondag 27 augustus 2023

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 27 augustus 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Wijkdiaconie: individuele hulpverlening Moerwijk
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. 
Haags Studentenpastoraat (HaaSTu)

> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte

De Drieklank wil zichtbaar en present zijn in Moerwijk. Vanuit de diaconie willen wij dienstbaar zijn in de wijk. Daarom kunnen mensen met vragen en problemen zich richten tot de wijkdiaconie. Wij willen ondersteunen in antwoord en waar mogelijk met een financiële gift. Daarnaast dragen wij ook financieel bij aan Geloven in Moerwijk. Zij leggen veel direct contact met wijkbewoners bij diverse activiteiten. Zij zetten zich in voor buurtbewoners die te maken hebben met armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben. Draagt u bij aan deze collecte vandaag om zo de bewoners rondom de Marcuskerk financieel te kunnen ondersteunen?
 

Toelichting tweede collecte

Haastu, het Haags Studentenpastoraat, organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen met elkaar, om nieuwe dingen te ontdekken over jezelf en je te verdiepen in spannende onderwerpen. Haastu heeft een eigen website waarop een programmaboekje en diverse activiteiten staan vermeld https://www.haastu.nu.

terug