zondag 25 juni 2023

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 25 juni 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Agnes Gooijer-Snel, Berkel en Rodenrijs

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Wijkdiaconie: attenties huwelijksjubilea e.a.
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. 
PKN: jeugdwerk eigen wijkgemeente
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte
Vanuit de diaconie proberen wij om te kijken en mee te leven met onze gemeenteleden. Zo willen wij vanuit de Drieklank een teken van aandacht en attentie sturen bij huwelijksjubilea. Gemeenteleden die 12½, 25, 40 of 50 jaren of meer getrouwd zijn, kunnen een aardigheid verwachten. Daarnaast willen wij ook gemeenteleden die ziek zijn een teken van meeleven brengen in de vorm van een kaart of bloemetje. Ook de bloemen-groet die wekelijks vanuit de kerk wordt bezorgd bij iemand uit de gemeente is bedoeld als teken van meeleven met iets vrolijks of verdrietigs. De wijkdiaconie draagt hier zorg voor maar diaconie zijn wij allen samen.

Toelichting tweede collecte
Voor het jeugdwerk in de eigen wijk of het jeugdwerk dat samen met een andere wijk gebeurt.
 

terug