zondag 11 juni 2023

Kerkdienst, doopdienst

Datum: 
 zondag 11 juni 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Op 11 juni zal Quirina van Spronsen worden gedoopt. Haar grootouders en moeder staan nog ingeschreven in onze kerk, maar Quirina heeft niet veel meer van het geloof meegekregen. Sinds een jaar wil ze gedoopt worden en toen ik haar uitnodigde voor de Alpha cursus nam ze gelijk haar moeder mee. Ze zien uit naar dit moment en wij allen met haar.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Straatpastoraat Den Haag
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. 
Eigen wijkgemeente: energiekosten Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte
De mensen van het Straatpastoraat Den Haag zetten zich in voor mensen die op straat leven of die daar een groot deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat om dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychische problemen en andere sociaal kwetsbare mensen. Het Straatpastoraat is onvoorwaardelijk aanwezig voor mensen die aandacht of steun nodig hebben.
 

terug