zondag 14 augustus 2022

Kerkdienst - Zomervakantie

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. René de Reuver, Houten

Online kijken en bijdragen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).


> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Collecten       
1. Kerk in Actie: Colombia
2. Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
We steunen een bijzonder project van Kerk in Actie - Theologisch opbouwwerk in Cali, Colombia. Voormalig pastor van buurt-en-kerkhuis De Paardenberg, Jeannet Bierman, staat in de startblokken om als docent praktische theologie aan de Universitaria Bautista aan de slag te gaan. Deze theologische hogeschool in Cali is een belangrijke plek om via de studenten te werken aan vrede en perspectief voor de kerk en de samenleving van Colombia. Ook al kan Jeannet door de pandemie nog steeds niet naar Colombia vertrekken, financiële steun voor dit project van Kerk in Actie is hard nodig.

terug