zondag 13 augustus 2023

Kerkdienst - zomervakantie

Datum: 
 zondag 13 augustus 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: pastor Arte Havenaar, Utrecht

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Kerk in Actie: Columbia
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. 
Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte

Colombia: theologisch opbouwwerk door Jeannet Bierman in Cali. Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman, namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving èn kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen. Studenten kunnen praktische cursussen volgen op de Baptisten-universiteit (Fundación Universitaria Bautista), die hen van pas kunnen komen als ze in de regio aan de slag gaan als predikant of kerkelijk werker. De cursussen gaan onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat. De studenten lopen ook stage, onder andere in de havenstad Buenaventura. Daar geven ze iedere maand zestig jongeren uit een achterstandswijk een cursus persoonlijke vorming aan de hand van bijbelverhalen. Ze leren deze jongeren steviger in hun schoenen staan, om te voorkomen dat ze in de (drugs)criminaliteit belanden. Ook organiseren ze een weekendkamp voor deze jongeren

terug