zondag 6 augustus 2023

Kerkdienst - zomervakantie

Datum: 
 zondag 6 augustus 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. René de Reuver, Houten

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Centrale Diaconie: babybullenbank
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. 
Eigen wijkgemeente: pastoraat wijkgemeente

> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
De BabyBullenBank is er voor jonge moeders in Den Haag die babyspullen nodig hebben, maar die niet zelf aan kunnen schaffen. Denk aan een bedje, babykleertjes, een slaapzakje, een kinderwagen, een badje of een box. Hulpverlenende instanties kunnen voor hun cliënten een beroep doen op de BabyBullenBank. Het project wordt door Stekvrijwilligers gerund die jaarlijks honderden moeders en hun pasgeborenen voorzien van de noodzakelijke babyspullen. De BabyBullenBank is hiervoor altijd op zoek naar goede (tweedehands) spullen die een nieuwe bestemming verdienen. Maar ook uw financiële bijdrage is meer dan welkom.

terug