zondag 30 juli 2023

Kerkdienst - zomervakantie

Datum: 
 zondag 30 juli 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Nico den Bok, Utrecht

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Centrale Diaconie: maatjesproject Blijf je nog even
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. 
Eigen wijkgemeente: kerkdiensten en predikant
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte

Het maatjesproject ‘Blijf je nog even?’ is een samenwerking tussen Stek en Cardia. In dit project wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een oudere, die hij of zij gedurende een jaar geregeld bezoekt om met elkaar te praten over grote vragen die samenhangen met de levensfase. Zoals vragen naar de zin van het bestaan, gedachten over gemaakte keuzen, verdriet, vreugde, verlangen en meer. Het doet mensen goed om deze met een betrokken gesprekspartner te delen. Juist in deze tijd van toegenomen individualisering is dit erg belangrijk.

terug