zondag 10 juli 2022

Kerkdienst - Zomervakantie

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Joren Ijzerman, Hardinxveld-Giessendam

Online kijken en bijdragen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte
www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Collecten
1. Wijkdiaconie: zondagse bloemengroet                     
2. Eigen wijkgemeente: pastoraat wijkgemeente

Toelichting bij de eerste collecte
Wijkdiaconie: bloemengroet. Wekelijks regelt de wijkdiaconie een mooie bos bloemen. Deze staat tijdens de dienst vooraan in de kerk maar de bloemen zijn bestemd voor een gemeentelid. Vanuit de kerk wordt deze bloemengroet bezorgd bij iemand uit de gemeente als teken van meeleven met iets vrolijks of verdrietigs. Op deze manier tonen wij als gemeente in zijn geheel, een blijk van aandacht en belangstelling voor onze naaste gemeenteleden. De wijkdiaconie regelt maar diaconie zijn wij allen samen!


 

terug