zondag 23 juli 2023

Kerkdienst - zomervakantie

Datum: 
 zondag 23 juli 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: hr. Ronald van Schouwen, Honselersdijk

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Wijkdiaconie: voedselbank

> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Dovenpastoraat
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte
Ook in onze wijk, waar al zoveel armoede heerst en waar mensen steeds meer onder druk komen te staan door onder andere de energiecrisis, kan de aanwezigheid van voedsel niet altijd als vanzelfsprekend worden gezien. De mensen die de Voedselbank bezoeken zijn wekelijks afhankelijk van aangeleverde producten. Dat daar duurdere producten veelal ontbreken moge duidelijk zijn. Met onze financiële bijdragen, kunnen de voedselpakketten met deze benodigde maar duurdere artikelen aangevuld worden. Wij vragen u om uw bijdrage en vrijgevigheid. Als gemeente willen wij aanwezig zijn in de wijk door om te zien naar elkaar en anderen zodat ons diaconaal werk zichtbaar is.

Toelichting tweede collecte
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van drie kerkgenootschappen: de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat is voor deze kerken een ‘hulpdienst’ waarmee dove mensen optimaal kunnen deelnemen aan (hun) kerkelijke gemeenten. Landelijk en regionaal zetten teams van dove en horende vrijwilligers zich hiervoor in. Zij worden ondersteund door een aantal landelijke medewerkers.

terug