donderdag 6 april 2023

Kerkdienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal

Datum: 
 donderdag 6 april 2023
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

We gedenken op de Witte Donderdag het laatste avondmaal dat Jezus vierde met zijn discipelen. We staan stil bij hoe Jezus dienstbaar is aan ons en hoe wij anderen mogen dienen. We vieren met elkaar het Heilig Avondmaal. Van harte welkom.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Wijkdiaconie: kosten Heilig Avondmaal
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2.
Eigen wijkgemeente: energiekosten
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
Vanuit de Protestante kerk kennen wij het sacrament van het Heilig Avondmaal. Het avondmaal herinnert ons aan het grote geschenk dat Jezus ons gegeven heeft. Het was Jezus zelf die ons vroeg om het avondmaal met elkaar te vieren tot zijn gedachtenis. De wijkdiaconie wil 6 keer per jaar het Heilig Avondmaal vieren. Naast mankracht bij het organiseren en het klaarzetten van het avondmaal zijn hier echter ook kosten aan gebonden. Denkt u aan het inkopen van brood en wijn en druivensap. Daarnaast hebben wij na de corona-periode nieuwe bekertjes besteld zodat het mogelijk is dat iedereen een eigen bekertje heeft om uit te drinken. Wij verzoeken dan ook bij te dragen aan de collecte op 6 april a.s. voor de kosten van het Heilig Avondmaal.

terug