donderdag 28 maart 2024

Kerkdienst - Witte Donderdag

Datum: 
 donderdag 28 maart 2024
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal met elkaar. In deze dienst staan we stil bij het Laatste Avondmaal en de voetwassing die Jezus houdt met zijn discipelen. Welkom in deze dienst.

Liturgie
Bekijk of download hier de liturgie van de dienst.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
Eerste collecte: Wijkdiaconie: kosten Heilig Avondmaal
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
Tweede collecte: Eigen wijkgemeente: pastoraat
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

1ste collecte: Wijkdiaconie, kosten Heilig Avondmaal
De eerste collecte vandaag is bestemd voor de kosten van de avondmaalsvieringen. Voor elke viering worden brood, wijn, druivensap gekocht, zodat we tijdens kerkdiensten het heilig avondmaal met elkaar kunnen vieren.

2de collecte: Eigen wijkgemeente, pastoraat
De tweede collecte is voor onze eigen wijkgemeente, met als bestemming het pastoraat. Pastoraat is oog en oor hebben voor elkaar, elkaar oprechte aandacht en zorg geven en met elkaar meeleven vanuit geloof, hoop en liefde. Dit kan op allerlei verschillende manieren, zoals een goed gesprek na de kerkdienst, een bezoek of gewoon een schouderklopje. Door te geven aan deze collecte helpt u mee om de zorg voor elkaar in stand te houden.
 

terug