zondag 11 september 2022

Kerkdienst

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Agnes Gooijer-Snel, Schoonhoven

Online kijken en bijdragen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Collecten       
1. Wijkdiaconie: individuele hulpverlening Moerwijk
2. Eigen wijkgemeente: pastoraat wijkgemeente

Toelichting bij de eerste collecte
De Drieklank wil zichtbaar en present zijn in Moerwijk. Vanuit de diaconie willen wij dienstbaar zijn in de wijk. Daarom kunnen mensen met vragen en problemen zich richten tot de wijkdiaconie. Wij willen ondersteunen in antwoord en waar mogelijk met een financiële gift. Daarnaast dragen wij ook financieel bij aan Geloven in Moerwijk. Zij leggen veel direct contact met wijkbewoners bij diverse activiteiten. Zij zetten zich in voor buurtbewoners die te maken hebben met armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben. Draagt u bij aan deze collecte om zo de bewoners rondom de Marcuskerk financieel te kunnen ondersteunen?

 

terug