zondag 8 september 2024

Kerkdienst - Startzondag

Datum: 
 zondag 8 september 2024
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: Ds. Jantine Veenhof

Op zondag 8 september is de Startzondag. Het jaarthema van de PKN is dit jaar: Als nieuw! Over ‘goede leven’ met God en met elkaar.
In de commissie eredienst bereiden we deze startzondag voor samen met de Kinderwinkel en Geloven in Moerwijk. We vieren de start van het seizoen en bidden om Gods zegen over onze gemeente en alle activiteiten.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug