zondag 12 september 2021

Kerkdienst - Startzondag met lunch en middagprogramma (vooraf inschrijven)

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Startzondag
Op 12 september is de jaarlijkse startzondag. Het (landelijke) thema voor deze dienst is: ‘Van U is de toekomst’. Op deze zondag willen we vooruit-kijken naar het nieuwe seizoen, maar ook terugblikken en vieren. Want dit jaar is het 25 jaar geleden dat onze gemeente de Marcuskerk ging gebruiken. Na de kerkdienst is er een kort middagprogramma met lunch. Dus zet deze vast in de agenda.

We kunnen jullie hulp goed gebruiken om deze dienst vorm te geven. We zijn heel benieuwd naar jullie reacties op de volgende vragen:

I. Wat is toekomst voor u/jou? En waar of hoe zie je toekomst van God?
De vakantietijd is voor veel mensen een overgangsmoment naar een vol-gend schooljaar/nieuwe tijd. Misschien start je met een nieuwe opleiding, ga je naar een andere school, verander je van baan of ga je juist met pensioen. Wellicht start je met een nieuwe activiteit in de kerk of ben je juist met een taak gestopt. Wat zijn je wensen en wat hoop/bid je voor komend jaar?

II. 25 jaar Marcuskerk: hoe was dat, wat is u daarvan bijgebleven? Wat heb je geleerd? Wat heeft u van God ervaren in die tijd? Of wat zou je juist willen weten over die tijd als je nog niet zo lang bij de Marcuskerk bent? Welke liederen horen volgens u thuis bij die 25 jaar? Heeft u nog een foto met verhaal om te laten zien? Zijn er voorwerpen in de Marcus-kerk die verwijzen naar deze periode en wat is het verhaal dat daarbij hoort? 
Vertel, schrijf, film, fotografeer, teken, schilder, dicht, zing, ... Kortom, kies een vorm die bij u/jou past en laat het ons weten (persoonlijk of via dominee@pg-dedrieklank.nl).

Aanmelden voor de dienst
Met het formulier op onze website kunt u voor uw huishouden aangeven welke kerkdiensten u in september wilt bijwonen. Als u geen reactie ontvangt, kunt u ervan uitgaan dat u welkom bent in de Marcuskerk met het aantal personen dat voor de betreffende kerkdienst is ingeschreven. We sturen alleen nog een reactie op de inschrijving als uw huishouden NIET naar de kerk kan komen. 
Deze registratie wordt gevraagd voor eventueel bron-en contactonderzoek bij een besmetting en helpt ons om een inschatting te maken van het aantal bezoekers.
Mocht u zich niet hebben ingeschreven, maar toch graag de kerkdienst willen bijwonen, schroom dan niet om naar de kerk te komen. U kunt zich ook bij de deur registreren. Tot op heden is er steeds voldoende plek!

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (wijkdiaconie): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: energiekosten Marcuskerk): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

terug