zondag 10 september 2023

Kerkdienst - startzondag - Ga mee!

Datum: 
 zondag 10 september 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Zondag 10 september is de jaarlijkse startzondag. Er gaan ook dit seizoen weer allerlei activiteiten van start waarin we elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen vieren en delen en bijdragen. Het jaarthema voor het seizoen 23/24 is: Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

“Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat (Efeziërs 3:18-19).”

We zien uit naar een mooie startdienst waarin we samenwerken met de Kinderwinkel en het Tienerrestaurant. En schuift u na de dienst ook aan? Welkom!

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. PKN Jong Protestant
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. 
Eigen wijkgemeente: pastoraat wijkgemeente
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte

Goed voorbereid met jongeren op weg Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat jongeren zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk ‘seizoenspakketten’ gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten

terug