zondag 9 april 2023

Kerkdienst - Pasen

Datum: 
 zondag 9 april 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Op Paasmorgen zal dhr. Jan van Emmerik gedoopt worden. We zijn verheugd dat hij ons dat een tijdje geleden heeft gevraagd. Hij doet ter voorbereiding en verdieping van zijn doop ook mee met de alpha cursus. We zien uit naar een feestelijke dienst waarin we vieren dat de Heer waarlijk is opgestaan!

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Kerk in Actie: werelddiaconaat
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2.
Eigen wijkgemeente: pastoraat wijkgemeente
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Via Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!
 

terug