zondag 26 november 2023

Kerkdienst - laatste zondag kerkelijk jaar

Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag
Tijdstip: 
 10:00 uur

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

terug