zondag 24 december 2023

Kerstviering

Datum: 
 zondag 24 december 2023
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Op Kerstavond zullen we samen met de Kinderwinkel en Geloven in Moerwijk weer een kerstwandeling door de wijk maken en eten op het plein verzorgen (vanaf 17.30 u). Om 19.30 u is aansluitend de kerstviering in de Marcuskerk. Allen van harte welkom met familie en gasten op deze avond.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Kinderwinkel, kerstgave

> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte
De Kinderwinkel is een project van de Marcuskerk. De Kinderwinkel wil dagelijks een veilige thuisplek zijn voor kinderen en tieners in Moerwijk, een wijk waar kinderen het niet gemakkelijk hebben. In de Kinderwinkel werken twee beroepskrachten en circa 40 vrijwilligers uit de wijk en de kerk met elkaar samen. Het is een plek waar kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers van verschillende afkomst en met verschillende (geloofs)overtuigingen elkaar kunnen ontmoeten. De Kinderwinkel ontwikkelt tal van activiteiten: kinderinloop, tienerinloop, ouder-kind ochtenden, het bekende tienerrestaurant op donderdagavond, huiswerkbegeleiding, muziekprojecten, uitstapjes in de schoolvakanties, een zomervakantie week en nog veel meer. De Kinderwinkel: een baken voor kinderen in een woelige buurt.

terug