zaterdag 24 december 2022

Kerkdienst - kerstavond

Datum: 
 zaterdag 24 december 2022
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Op Kerstavond zullen we met Geloven in Moerwijk en de Kinderwinkel een mooi programma verzorgen voor buurtbewoners en gemeenteleden met een wandeling, een maaltijd voor de kerk en de kerstavonddienst.
In deze kerstavonddienst (start 19.30u) zullen er verschillende bijdragen zijn van onze tieners, een kerstkoor uit de Kinderwinkel en allerlei andere muzikale bijdragen.

Wil je meedoen en iets muzikaals of een andere bijdrage verzorgen? Laat het weten aan ds. Jantine Veenhof. In deze Kerstavonddienst zullen we bekende kerstliederen zingen en het kerstevangelie lezen.
Voor een geslaagde maaltijd voor de kerk zijn we op zoek naar mensen die pannenkoeken of hartige taarten willen bakken. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Monique Djizani.
We hopen op een sfeervolle avond waarin we kerst vieren met de buurt. We collecteren deze avond voor de Kinderwinkel.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Centrale Diaconie: Kinderwinkel
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. 
Eigen wijkgemeente: energiekosten Marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
De Kinderwinkel is een project van de protestantse wijkgemeente van de Marcuskerk. De Kinderwinkel wil dagelijks een veilige thuisplek zijn voor kinderen en tieners in Moerwijk, een wijk waar kinderen het niet gemakkelijk hebben. In de Kinderwinkel werken twee beroepskrachten en circa 40 vrijwilligers uit de wijk en de kerk met elkaar samen. Het is een plek waar kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers van verschillende afkomst en met verschillende (geloofs)overtuigingen elkaar kunnen ontmoeten. De Kinderwinkel ontwikkelt tal van activiteiten: kinderinloop, tienerinloop, ouder-kindochtenden, het bekende tienerrestaurant op donderdagavond, huiswerkbegeleiding, muziekprojecten, uitstapjes in de schoolvakanties, een zomervakantie week en nog veel meer. De Kinderwinkel: een baken voor kinderen in een woelige buurt. Onmisbaar, vindt ook de Haagse Diaconie die dit project ruimhartig steunt. Doet u mee? Van harte aanbevolen.


 

terug