zondag 25 december 2022

Kerkdienst - kerst met Marcusband

Datum: 
 zondag 25 december 2022
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Het thema van de Kerstmorgendienst is ‘Geef licht’. We zingen traditionele kerstliederen, luisteren naar het kerstevangelie en staan op verschillende manieren stil bij wat het betekent dat Jezus ons het licht van de wereld geeft. We gaan in deze dienst letterlijk van het donker naar het licht. De Marcusband en de organist verzorgen de muziek. We hopen op een prachtige kerstmorgendienst waarin we met jong en oud de geboorte van het Kerstkind mogen vieren. Na afloop van de dienst drinken we feestelijk koffie met elkaar, waarbij we je vragen om iets extra lekkers te maken (of kopen) voor bij de koffie. 

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Kerk in Actie: kinderen in de knel
> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. 
PGG eindejaarscollecte
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de eerst collecte
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingen-kinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kinderen in de Knel Kerst.

 

terug