zaterdag 25 december 2021

Kerkdienst - Kerst (online)

Locatie: 
 online
Tijdstip: 
 10.00 uur

Voorganger: ds Jantine Veenhof

Op Kerstmorgen vieren we de geboorte van het Kerstkind.  In de kerkdienst die om 10 uur begint zingen we mooie kerstliederen, horen het kerstverhaal en de Marcusband zal spelen. Voorganger is ds. Jantine Veenhof.
Aangezien we geen kerstavonddienst hebben, willen we op deze kerst-morgen ook elementen vanuit de kerstavonddienst inbrengen door jullie in de gelegenheid te stellen een muzikale bijdrage te leveren, een gedicht voor te dragen of nog andere creatieve bijdragen te laten zien.
In deze dienst zullen we met deze creatieve bijdragen geld inzamelen voor het doel van Kerk in Actie, de vluchtelingenkinderen. Geld bijdragen kan nu al, via deze link: Kerstchallenge: Geef Licht! 

Wil je een creatieve bijdrage leveren, geef je dan op bij Koos Verhage (koos_verhage@yahoo.co.uk)  of Jantine Veenhof (dominee@pg-dedrieklank.nl 

Online volgen
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn op twee manieren te bekijken:
> live, via een livestream-verbinding
> later terugkijken, via de Kerkomroep Marcuskerk

Collectes
> Link voor betaling 1e collecte (Centrale Diaconie: Kerk in Actie - Geef Licht aan kinderen in de knel): www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
> Link voor betaling 2e collecte (Eigen wijkgemeente: onderhoud Marcuskerk): www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting bij de eerste collecte
Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergste van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtenlingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie.

De tieners van Disocvery zijn ons tot voorbeeld geweest door een nachtje in tenten door te brengen. Steun hun actie door te donderen.

Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland en elders in de wereld!

terug